και την ώρα που γίνονται όλα αυτά στο μικρό ελλάντα

Nόμιμα είναι τα περισσότερα download sites στην Ιταλία, όπως αποφάνθηκε το ανώτατο δικαστήριο της Ρώμης. Η απόφαση επισήμαινε πως το download ταινιών και μουσικής είναι παράνομο μόνο όταν η πράξη αποφέρει οικονομικό κέρδος, αν και αφορά μόνο στο ποινικό δίκαιο και όχι στο αστικό.

Αυτό σημαίνει πως οι ενάγοντες μπορούν υποβάλλουν αστική αγωγή στο δικαστήριο, κάτι που προβλέπεται πως θα συμβαίνει συχνά με τους νέους κανονισμούς. Η SIAE, η αντίστοιχη ιταλική RIAA, επιμένει στο να υπάρχει πρόστιμο για τέτοιες κινήσεις, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οικονομικό κέρδος ή όχι.

Comments